Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

momento[mo-mén-to]
Словосполучення (звороти), що містять  "momento"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 61
муз.
Кількість фраз: 1