Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: mi me lo saprai dire.
Словосполучення (звороти), що містять  "mi (me lo) saprai dire"
Кількість фраз: