Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: kill sb with by kindness.
kill sb with/by kindness