Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

jour
  1. n. m.[ʒuʀ]  (pl. jours)
    1.  ([швейн.]) 
      Син.: ajour

**********

([заст.]; sur qqch)  donner jour ([заст.]; sur qqch) - вихо́дити (у, на що)
([військ.])  Jour J - День Д
([жарг.])  jour de la Saint-Jean Baptiste ([жарг.]) - день страти
([літ.])  l’auteur de mon être/de mes jours ([літ.]) - той/та, кому я завдячую своїм життям (про батька чи матір)
([поет.])  la lumière du jour ([поет.]) - життя́ (с.)
les Cent-Jours - Сто днів (час другого правління імператора Наполеона I у Франції)