Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

insegnare[in-se-gnà-re]
Словосполучення (звороти), що містять  "insegnare"
Кількість фраз:
присл.
Кількість фраз: 1