Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

indicare
  1. v.  (p.p. indicato)
    1. перех. і неперех.  ;
      перех. і неперех. 
Словосполучення (звороти), що містять  "indicare"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 3