Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: have eat breakfast.
have/eat breakfast
Словосполучення (звороти), що містять  "have/eat breakfast"
Кількість фраз:
розм., фразеол.
Кількість фраз: 1