Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: have your cake and eat it too.
Словосполучення (звороти), що містять  "have your cake and eat it (too)"
Кількість фраз: