Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

finire[fi-nì-re]
 1. v.  (p.p. finito)
  1. tr. 
   1. перех.   
    (що)
    ;
    перех.   
    (що)
    ;
    перех.   
    (що)
   2. перех.   
    (що)
  2. intr. 
  3. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   перех.   
   (що)
  4. intr.   (вживається у безособових реченнях) 
   Син.: smettere, cessare
  5. tr. 
   перех.   
   (що)
   ;
   Син.: esaurire, consumare
  6. tr. 
   перех.   
   (кого)
   Син.: uccidere
  7.    (con, per + inf.) 
  8. intr. 
   перех.   
   (чого)
  9. intr. 
  10. intr.   (особливо всупереч очікуванням) 
  11. intr. 
   Син.: sboccare
  12. intr. 
   1. Син.: cadere
   2. Син.: cacciarsi
 2. s. m.
  1. Син.: fine, termine
finirla
Словосполучення (звороти), що містять  "finire"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 38
арх., присл., тоск., фразеол.
Кількість фраз: 1
арх., фразеол.
Кількість фраз: 30
кул.
Кількість фраз: 1
перен.
Кількість фраз: 3
фразеол.
Кількість фраз: 48