Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

cadere
  1. v.  (p.p. caduto)
Словосполучення (звороти), що містять  "cadere"
Кількість фраз:
арх.
Кількість фраз: 1
арх., фразеол.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 35