Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: fare il gioco.
fare il gioco
  1. loc. verb.
    1.  (di qd)   (свідомо чи несвідомо) 
      Син.: favorire
Словосполучення (звороти), що містять  "fare il gioco"
Кількість фраз:

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.