Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: eat up.
eat up
 1. phras. v.
  1.  (eat sb up) 
    
   (кого)
   (у значенні мучити, дорікати)
  2.  (eat sth up) 
  3.  (eat sth up)