Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: di tristo padrone o qualsiasi altro malanno Dio ci guardi.
di tristo padrone o di qualsiasi altro malanno Dio ci guardi