Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: dare battaglia.
dare battaglia
Словосполучення (звороти), що містять  "dare battaglia"
Кількість фраз:
ВМФ
Кількість фраз: 1