Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: dar di penna.
dar di penna
Словосполучення (звороти), що містять  "dar di penna"
Кількість фраз:
мисл.
Кількість фраз: 1