Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: chi vive col vizio muore nella vita.
chi vive col vizio, muore nella vita