Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: all day long.
all day [long]
Словосполучення (звороти), що містять  "all day [long]"
Кількість фраз: