Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: all but.
Словосполучення (звороти), що містять  "all but"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 11