Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: all along.
Словосполучення (звороти), що містять  "all along"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 1