Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

abbandonata[ab-ban-do-nà-ta]
abbandonare[ab-ban-do-nà-re]
abbandono[ab-ban-dó-no]
Словосполучення (звороти), що містять  "abbandonata"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 29
спорт
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 1