Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: a little of sth goes long way.
a little [of] sth goes a long way