Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Non ho dormito per due giorni sostenendomi con bevande energetiche.
Non ho dormito per due giorni sostenendomi con bevande energetiche.