«Grafiati» – оформлення списків літератури

Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Dio padre.
Dio padre
Словосполучення (звороти), що містять  "Dio padre"
Кількість фраз:
«Grafiati» – оформлення списків літератури