Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Che tempo fa.
Che tempo fa?
Словосполучення (звороти), що містять  "Che tempo fa?"
Кількість фраз: