Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: di loro.
Словосполучення (звороти), що містять  "�� ������������������������ �������������� "������������������ �������������� �������������������� di loro ��������������" �������������� �������������������� ��������������������"
Кількість фраз:
заг.
Кількість фраз: 96
Al vedere il babbo, le figlie si sono messe a correre verso di lui.
Побачивши тата, дочки побігли до нього.
amore di sé
егоцентри́зм (ч.)
amore di sé
самолю́бство (с.)
amore di sé
себелю́бність (ж.)
amore di sé
егої́зм (ч.)
amore di sé
себелю́бство (с.)
Cerco sempre di spiegare tutto con le parole semplici, ma gli studenti non mi seguono.
Я завжди намагаюся пояснювати все простими словами, але студенти мене не слухають.
chi sa chi si crede di essere
він (вона) думає про себе бозна-що
Con tutto il suo coraggio, si è spaventato di un’ombra.
Незважаючи на всю свою сміливість, він злякався тіні.
Credo che si vergogni della sua condotta.
Думаю, йому соромно за свою поведінку.
dentro di sé
по́думки
dentro di sé
на думці
dentro di sé
до себе
[di] per sé stesso
сам (сама, саме) по собі
Di sera il bestiame si abbranca facilmente.
Увечері худобу легко зібрати у стадо.
dire di sì
зго́джуватися
dire di sì
пого́джуватися
dire di sì
казати "так"
Dovrai rispondermi di tutte le tue offese!
Ти відповіси мені за всі образи!
E mangia e si lamenta di ingrassare. ("Lo Zingarelli")
Вона водночас їсть і бідкається, що гладшає.
Era così confuso, che si dimenticò addirittura di salutarlo ("Treccani").
Він був такий збентежений, що навіть забув із ним привітатися.
far le viste di non vedere
вдавати, що не бачиш
fare le veci del padre
заміняти батька
fare le viste di
удава́ти
fare sacrificio di sé
жертвувати власним життям
giù di lì
десь
giù di lì
бли́зько (+ р. в.)
Giù di lì!
Спускайся звідти!
Gli alberi si vestirono di foglie.
Дерева укрилися листям.
Ho finito di fare le pulizie e mi sono messo a letto.
Я закінчив прибирати в домі й ліг спати.
Ho imparato a memoria le migliori pagine del romanzo.
Я вивчив напам’ять найкращі сторінки роману.
I genitori non gli concedono di uscire dopo le nove.
Батьки не дозволяють йому виходити з дому після 9-ї.
I nostri risultati sono migliori dei loro.
Наші результати кращі за їхні.
Il fatto si svolge durante la crisi degli anni ’70.
Події відбуваються під час кризи 70-х років.
Il libro si è concluso con le nozze del protagonista.
Книга завершилася весіллям головного героя.
il tavolo si è abbattuto sotto il peso dei libri
стіл упав під вагою книг
In luogo di rispondere se ne andò.
Замість того щоб відповісти, він пішов геть.
La decorticazione degli alberi ha causato il loro abbiosciamento.
Обдирання кори дерев призвело до їхнього всихання.
La steppa si estende per qualche decina di chilometri.
Степ простягається на кількадесят кілометрів.
La temperatura si è abbassata di due gradi.
Температура впала на два градуси.
L’abbaio del cane si sentiva da lontano.
Здалека було чути собаче гавкання.
Le banconoti di una e due hryvnie non andranno più fra due anni.
За два роки одно- та двогривневих банкнот уже не прийматимуть.
Le ciliege sono andate. ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
Черешні зіпсувалися.
le cinque parti del mondo
п’ять континентів
le donne di casa
усі жінки в сім’ї
le fantasie della natura
примхи природи
Le finestre della cucina guardano sulla Torre Eiffel.
Вікна кухні виходять на Ейфелеву вежу.
le ingiurie (le offese, le devastazioni) del tempo
руйнівна дія часу
le luci della città
вогні міста
Le mie azioni sono dirette a trovare una via di mezzo.
Мої дії спрямовані на знаходження компромісу.
le pagine memorabili della storia del paese
пам’ятні сторінки історії країни
le palle dell’albero di Natale
ялинкові прикраси
le parti del mondo
частини світу
le parti di un contratto
сторони договору
Le poesie di Giovanni sono peggiori delle tue.
Вірші Джованні гірші за твої.
Le riforme governative hanno favorito l’abbassamento dei prezzi.
Урядові реформи сприяли зниженню цін.
Le trattative si risolsero con un accordo per il cessate il fuoco firmato dai presidenti dei due stati.
Переговори завершилися підписанням президентами двох держав договору про припинення вогню.
le vie della droga
маршрути наркотрафіку
le voci di entrata e di uscita
записи доходів і витрат
L’imbianchino si fa pagare a metro quadro. ("Il Nuovo De Mauro")
Малярові платять за квадратний метр.
Luigi non ha avuto le palle di andare via.
Луїджі не вистачило сміливості піти геть.
Mi ha fatto andare di traverso il pranzo, con le sue lamentele. ("Treccani")
Від його заводів мені сніданок у горло не ліз.
Mi sembra di aver risposto correttamente a tutte le domande.
Мені здається, що я правильно відповів на всі запитання.
Mi succede spesso di lasciare le chiavi a casa.
Я часто забуваю ключі вдома.
Ogni giorno fanno la loro bella chiacchierata ("Il Nuovo De Mauro").
Вони щодня мило бесідують.
pare di sì
схоже на те
Penso di venire verso le 7.
Я планую приїхати близько сьомої.
Per poco non mi andò di traverso il tè quando ebbi sentito le sue parole.
Від її слів я ледь на захлинувся чаєм.
prendere le parti di qd
поділяти чиїсь думки, погляди тощо
prendere le parti di qd
бути на чиємусь боці
prendere su di sé (qc)
брати на себе (що)
prendere su di sé (qc)
переймати на себе (що)
Qui mettono le due strade principali della regione.
Тут збігаються дві найважливіші дороги області.
Se mi citano in giudizio, assicurerò di non averlo mai visto.
Якщо мене викличуть до суду, я стверджуватиму, що ніколи його не бачив.
Se non sbaglio, la capitale del Galles è Cardiff.
Якщо не помиляюся, столиця Уельсу ‒ Кардіфф.
Se vedrai delle arance, prendine alcune.
Якщо побачиш апельсини, візьми декілька штук.
Secondo le notizie, migliaia di cani randagi saranno abbattuti entro la fine dell’anno.
Згідно з новинами, до кінця року буде вбито тисячі бездомних собак.
Si convinsero della mia innocenza.
Вони переконалися в моїй невинності.
Si crede di essere un gran che.
Він має себе за велике цабе.
Si è messo in testa di mangiare solo la verdura.
Він вперто вирішив їсти тільки овочі.
Si prenda pure un po’ di riposo ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli").
Вам би дійсно слід трохи відпочити.
Si sono lasciati dopo un mese di convivenza.
Вони розійшлися, проживши разом місяць.
si tratta di <...>
мова йде про <...>
si tratta di <...>
ідеться про <...>
si tratta di <...>
необхі́дно
si tratta di <...>
слід
si tratta di <...>
потрі́бно
Si udivano gli abbasso della folla.
Було чути неприхильні крики натовпу.
Solo due quadri di Raffaello si sono salvati dall’incedio.
Лише два полотна Рафаеля вціліли під час пожежі.
sono le cinque di sera
зараз шоста година вечора
strappare le pagine di un libro
виривати сторінки з книги
Tutte le critiche si volsero contro di noi.
Уся критика вилилася на нас.
Un caffè come si deve lo si riconosce dall’aroma. ("Il Nuovo De Mauro")
Добру каву чути вже за запахом.
un discorso in carattere con le circostanze ("Grande Dizionario Hoepli Italiano di Aldo Gabrielli")
промова, що відповідає обставинам
uno di loro
один із них
Va’ subito giù di lì!
Скоро спускайся звідти!
заст.
Кількість фраз: 1
заст., бібл.
Кількість фраз: 1
арх., присл., тоск.
Кількість фраз: 36
al levar delle nasse si vede la pesca
не хвались, ідучи на торг, а хвалися, йдучи з торгу
al levar delle nasse si vede la pesca
не хвали дня до вечора
al levar delle nasse si vede la pesca
курчат восени лічать
al levar delle nasse si vede la pesca
то ще не хліб, що в полі, хліб те, що в коморі
al tempo delle serpi le lucertole fanno paura
полоханий заєць і пенька боїться
al tempo delle serpi le lucertole fanno paura
лякана ворона й куща боїться
al tempo delle serpi le lucertole fanno paura
битому собаці кия не показуй
al tempo delle serpi le lucertole fanno paura
битому і різку покажи, то він боїться
al tempo delle serpi le lucertole fanno paura
кого міх налякав, тому і торба не дасть спати
al tempo delle serpi le lucertole fanno paura
налякав міх, то й торби страшно
al tempo delle serpi le lucertole fanno paura
кого гад укусив, той і глисти боїться
alla fin del salmo si canta il Gloria
не кажи гоп, поки не перескочиш
alla fin del salmo si canta il Gloria
не хвались, ідучи на торг, а хвалися, йдучи з торгу
alla fin del salmo si canta il Gloria
не хвали день до вечора
alla fin del salmo si canta il Gloria
хвали день увечері
chi cerca di sapere quel che bolle nella pentola d’altri, ha leccate le sue
того цікавлять чужі справи, хто не має своїх
chi cerca di sapere quel che bolle nella pentola d’altri, ha leccate le sue
не замітай чужої хижі, дивись, чи твоя заметена
chi cerca di sapere quel che bolle nella pentola d’altri, ha leccate le sue
не сунь (не пхай) носа до чужого проса
chi dei panni altrui si veste, presto si spoglia
крадене добро довго не служить
chi guarda i nemici, li grida più di quelli che sono
не варто думати про небезпеку, бо тоді вона здається ще більшою
chi si è guardato in uno specchio solo, non può dir di conoscere se stesso
хто бачив себе тільки у одному дзеркалі, не може казати, що пізнав себе
chi si guarda dal calcio della mosca, tocca quel del cavallo
ухиляючись від хвицання мухи, можна наскочити на хвицання коня
danari di poveri e arme di poltroni, si veggono spesso
бідняки хваляться грошима, а боягузи зброєю
della legna verde e’ non si vede allegrezza
замолодий не тільки для роботи, а й для розваг  (хто)
della legna verde e’ non si vede allegrezza
не спіши палити сирі дрова; висохнуть ‒ горітимуть краще
della legna verde, e’ non si vede allegrezza
з зеленого дерева вогню не буде
le donne hanno un punto più del diavolo
жінки роблять більше лиха, ніж сам дідько
le puttane hanno le parole di pece
мова повій липка і чорна, як смола
non c’è cosa che si vendichi più del tempo
ніщо не мстить сильніше, ніж час
non tutte le volte che si veggono i denti s’ha paura de’ morsi
зуби показують не тільки тоді, коли хочуть укусити
parole di bocca e pietra gettata, chi le ricoglie perde la giornata
слини не підхопиш, а слова назад не вернеш
parole di bocca e pietra gettata, chi le ricoglie perde la giornata
що вимовиш язиком, того не витягнеш і волом
parole di bocca e pietra gettata, chi le ricoglie perde la giornata
сказаного й сокирою не вирубаєш
parole di bocca e pietra gettata, chi le ricoglie perde la giornata
слово вилетить горобцем, а вернеться волом
parole di bocca e pietra gettata, chi le ricoglie perde la giornata
слово не горобець, назад не вернеться
quel che si vede non è di fede
не всьому вір, що бачиш
літ., канц.
Кількість фраз: 1
літ., фразеол.
Кількість фраз: 2
архіт.
Кількість фраз: 1
евфем.
Кількість фраз: 2
іст.
Кількість фраз: 1
le stragi di settembre
Вереснева різанина  (хвиля вбивств і терору у Франції проти ув'язнених представників дворянства і духівництва під час Великої французької революції у вересні 1792 р.)
література
Кількість фраз: 8
I’ fui del primo dubbio disvestito Per le sorrise parolette brevi. (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
І тільки знищений мій сумнів був Коротким словом ласки та щедроти... (Пер. Є. Дроб’язка)
In quella parte ove surge ad aprire Zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire... (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
У тій землі, з якої повіва Зефір солодкий, що теплом стікає В Європу й зеленню її вкрива... (Пер. Є. Дроб’язка)
Ma qual vendemmia è di rubin più chiaro... (Gabriello Chiabrera, "Le vendemmie di Parnaso")
Але яке вино світліше від рубіна... (Пер. Дормидонта Назарівського)
...non si fanno carico de’ travagli in che mettono un povero galantuomo. (Alessandro Manzoni, "I promessi sposi", в "Il Nuovo De Mauro")
...їх геть не обходять ті неприємності, на які вони наражають порядного чоловіка. (Пер. П. Соколовського)
O Tosco, ch’al collegio de l’ipocriti tristi se’ venuto... (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
О тосканцю, нещасливим Нам, лицемірам... (Пер. Є. Дроб’язка)
Or le bagna la pioggia e muove ’l vento Di fuor dal Regno, quasi lungo ’l Verde, Ove le trasmutò a lume spento. (Dante Alighieri, "Divina Commedia")
А так їх мочить дощ, вкрива пісок Над Верде, за кордоном, і зотліють Із тягарем обернених свічок. (Пер. Є. Дроб’язка)
Sie pur infermo, se tu sai, che mai di mio mestiere io non ti torrò un denajo. (Giovanni Boccaccio, "Decameron")
А я вже, присяй-богу, з тебе за моє ремесло ні шеляга не братиму... (Пер. М. Лукаша)
Vuolsi così colà dove si puote... (Dante Alighieri, "Divina Commedia", в "Il Nuovo De Mauro")
Так хочуть там, де все зробити можуть... (Пер. Є. Дроб’язка)
література, реліг.
Кількість фраз: 1
перен.
Кількість фраз: 1
філос.
Кількість фраз: 1
фразеол.
Кількість фраз: 31
andare per le mani di tutti
піти поміж людей (про книгу тощо - поширитися)
avere le mani di creta (di vetro)
мати діряві руки (про людину, у якої постійно щось падає з рук)
bagnarsi le mani di sangue
заплямувати руки кров’ю
bagnarsi le mani di sangue
закривавити (скривавити, покривавити) руки
cavare le parole di bocca
витягувати слова  (з кого)
coscienza di sé
самоусвідо́млення (с.)
essere sicuro di sé
бути упевненим у собі
essere sicuro di sé
бути певним себе
far parlare di sé
змушувати інших говорити про себе
far parlare di sé
привертати до себе увагу людей
fare le cose al chiaro del sole (del giorno)
робити що-небудь у всіх перед очима
fare le viste di
вдава́ти
fare le viste di
робити вигляд
perdere il controllo di sé
утратити самовладання
perdere il dominio di sé
утратити самовладання
pieno di sé
зарозумі́лий
pieno di sé
самовпе́внений
ridurre a zero le speranze di qd
зруйнувати чиїсь сподівання
rosso di sera, bel tempo si spera
червоне небо увечері ‒ до гарної погоди
uscire di sé (di senno, di cervello)
звихну́тися
uscire di sé (di senno, di cervello)
здурі́ти
uscire di sé (di senno, di cervello)
відбитися глузду
uscire di sé (di senno, di cervello)
зсунутися з глузду
uscire di sé (di senno, di cervello)
позбутися розуму
uscire di sé (di senno, di cervello)
збожево́літи
uscire di sé (di senno, di cervello)
розгні́ватися
uscire di sé (di senno, di cervello)
роздратува́тися
uscire di sé (di senno, di cervello)
розлютува́тися
uscire di sé (di senno, di cervello)
утратити самовладання
uscire di sé (di senno, di cervello)
[аж] знетямитися
uscire di sé (di senno, di cervello)
збезсе́битися

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.