Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

Шукати переклад послівно: Розповідати вам про це належить вашим батькам.
Розповідати вам про це належить вашим батькам.