Слово/фраза

Мова оригіналу

Мова перекладу

être
 1. v.[ɛtʀ]  (p.p. été)
   1. Син.: exister
   2.  ([літ.]) 
    Син.: vivre
   1.  (вжив. у складних часах) 
    Син.: aller
   2.  ([літ.]; вжив. у passé simple або imparfait du subjonctif) 
     
    (з певного місця кудись)
    Син.: s'en aller
   1.  (часто [літ.]) 
  1.  (вжив. у конструкціях être + прийменник, прислівник або прислівниковий зворот) 
  2.  (вживається у сполученні з займенником ce) 
  3.  (як допоміжне дієслово - утворює:) 
 2. n. m.[ɛtʀ]  (pl. êtres)
   1.  ([філос.]) 
    ([філос.])  être-là (m) - буття у світі (у філософії екзистенціалізму) (у філософії екзистенціалізму )
    ([літ.])  donner l’être à qqch, qqn ([літ.]) ([[lit.]] ) - дати життя (чому, кому) (чому, кому ); зродити на світ (що, кого) (що, кого )
    ([літ.])  recevoir l’être de qqn ([літ.]) ([[lit.]] ) - бути зродженим (ким) (ким )
    Син.: existence
   2.  ([арх.]) 
    Син.: souche, origine
  1. Син.: essence
  2.  ([арх.]) 
    
   (у суспільстві)
   Син.: condition, état
   1. ([реліг.])  le Grand Être - Бог (ч.)
    ([іст.])  l’Être suprême - Верховна Істота (культ, що впроваджувався за часів Великої французької революції у 1794 р.) (культ, що впроваджувався за часів Великої французької революції у 1794 р. )
    Син.: créature
   2. Син.: individu, personne
   3.  ([зневажл.]) 
    Син.: type, individu
  3.  
   (сукупність усіх фізичних і душевних сил та властивостей людини)
  4. Син.: abstraction
  5. ([матем.])  être mathématique - математичний об’єкт (абстрактний об'єкт, що досліджується у математиці) (абстрактний об'єкт, що досліджується у математиці )
l’être
 1. phr.
  1.  ([розм.]) 
être-là
 1. n. m.  (pl. être-là)
  1.  ([філос.]) 
    
   (у філософії екзистенціалізму)