Parola/frase da tradurre

Lingua di partenza

Lingua di arrivo

Nessuna traduzione trovata.

Forse, si intende banalité, localité, banalisé, formalité, nationalité.