Про нас

«Kyiv Dictionary» – українська освітня компанія, що розпочала свою діяльність 2016 року. Ми базуємося в Києві та розробляємо словникову й іншу освітню продукцію для українського ринку. Усі наші матеріали доступні в електронному варіанті на офіційному сайті компанії задля максимального комфорту користувачів. Нині інтернет-ресурс «Kyiv Dictionary» стабільно посідає місце серед провідних за відвідуваністю словників в Україні, а компанія стрімко розвивається та підкорює нові вершини.

Напрямки діяльності

Сьогодні «Kyiv Dictionary» провадить свою діяльність на низці напрямків:

 1. Укладання словників. Нині ми розробляємо два основні типи словників:

  1. Перекладні словники: англійсько-український, французько-український, італійсько-український та латинсько-український;

  2. Правописні словники: український, англійський, французький, італійський.

 2. Мовна консультація. Ми регулярно відповідаємо на запитання читачів, пов'язані з мовою, публікуючи докладні статті.

 3. Розробляння граматичних матеріалів. Сьогодні в словникові доступні унікальні граматичні матеріали наукового рівня з української, англійської, французької та італійської мов.

 4. Супутні освітні сервіси. На сайті компанії доступний широкий додатковий функціонал. Його призначення – полегшити вивчення мов та їх практичне використання.

Наша мета

Мета «Kyiv Dictionary» – створення сучасних і постійно оновлюваних перекладних та правописних словників, що запровадять цілком новий стандарт якості в українській лексикографії.

Наше бачення

Ми прагнемо створювати словники, що розвиватимуться з покоління в покоління, поступово накопичуючи та збагачуючи створену раніше спадщину. Комплексний фаховий підхід до укладання словникових видань ми вбачаємо за необхідну передумову для становлення «Kyiv Dictionary» як провідної лексикографічної компанії в Україні в прийдешні роки й десятиліття.

Наші цінності

– Професійність. Словники «Kyiv Dictionary» укладають тільки фахівці в галузі філології та інших сферах.

– Унікальність. Наявні в словникові матеріали унікальні, оскільки кожну статтю ми створюємо індивідуально, опрацьовуючи велику кількість академічної літератури.

– Відкритість. Наші словники ми укладаємо в режимі реального часу. Щодня користувачі мають змогу бачити, як розвиваються наші видання та яких результатів ми досягаємо.

– Сучасність, що ґрунтується на традиціях. Дбайливе шанування традицій українського словникарства – це підвалина для відбиття в наших словниках питомих рис і тенденцій сьогодення.

– Єдність. Наші лексикографи – це обличчя й душа наших словників. Ми об’єднані спільною мрією та працюємо пліч-о-пліч задля її втілення.

Автори

Томіленко Оксана Василівна

Голова відділу італійської лексикографії та перекладу імені Тулліо Де Мауро «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (романські мови та літератури (переклад включно): італійська філологія, англійська мова та переклад); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Займенникові дієслова італійської мови в синхронії та діахронії».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з італійської мови 2015–2016 навчального року.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за гармонізування лексикографічних і правописних стандартів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Італійський правописний словник.

Сфери захоплень: італійська мова та лексикографія, теоретична та прикладна граматика італійської та української мов, корпусна лінгвістика, гармонізування української спеціальної термінології, література.

Приймак Дмитро Михайлович

Голова відділу української лексикографії, граматики та перекладу імені А. Ю. Кримського.

Аспірант філології (перекладознавство) Київського національного лінгвістичного університету; виконує написання дисертації на тему «Принципи укладання двомовних термінологічних словників: перекладацький аспект (на матеріалі англійської, французької, італійської та української мов)».

Магістр міжнародної економіки; закінчив з відзнакою навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана 2011 року, захистивши магістерську роботу на тему «Аналіз діяльності ТНК на стадії банкрутства».

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади з французької мови 2007–2008 та 2008–2009 навчальних років.

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, граматичних матеріалів. Відповідальний за розроблення супутніх мовних сервісів. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Український правописний словник;

– Англійсько-український словник;

– Французько-український словник;

– Італійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Англійський, французький та італійський правописні словники.

Сфери захоплень: українська, французька, італійська, англійська мови, перекладне словникарство, теоретична граматика, гармонізування української спеціальної термінології, спеціальний переклад, міжнародна економіка, спорт.

Опубліковані наукові праці:

 1. Pryimak D. Exotic Plural Forms of Foreign Currency Names in English, French, and Italian: Grammatical, Lexicographical, and Translation (from/into Ukrainian) Perspectives. Studies about Languages. 2019. No. 35. Pp. 5–20.

 2. Приймак Д. М. Прикметники з компонентами -видний, -подібний в українській термінології та перекладному словникарстві. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. 2019. № 11. С. 118–124.

 3. Приймак Д. М. Протистояння запозиченням у сучасному французькому термінотворенні: досвід для України. Львівський філологічний часопис. 2019. Вип. 5. С. 115–121.

 4. Приймак Д. М. Вторинність і плагіат як передумови низької якості іншомовно-українських словників (на матеріалі англійсько-, французько- та італійсько-українських видань). Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2019. Том 22. № 1. С. 123–152.

 5. Приймак Д. М. Особливості перекладу італійських правничих термінів amministratore di sostegno, tutore, curatore й дотичної термінології. Південний архів (філологічні науки). 2019. № 77. С. 85–90.

 6. Приймак Д. М. Розроблення англійсько-українських онлайн-словників: сучасний стан і перспективи. Іноземна філологія. 2018. № 131. С. 46–59.

 7. Приймак Д. М. Проект Українського правопису 2018 р. як актуалізація традиційних правописних норм: нагальність змін та проблематика. Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2018. Том 20. № 2. С. 110–118.

Ковальчук Зоряна Юріївна

Голова відділу англійської лексикографії, перекладу та соціальної комунікації «Kyiv Dictionary».

Магістр філології (класичні мови (латинська, давньогрецька) та англійська мова); закінчила з відзнакою навчання в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 2019 року, захистивши магістерську роботу на тему «Вербалізація уявлень про жінку в елліністичній та ранньохристиянській літературі: компаративний вимір».

У компанії виконує функцію укладача перекладних і правописних словників, редактора-консультанта на граматичному напрямку, відповідальна за розвиток соціальної комунікації. Здійснює стратегічне керування компанією.

Автор словників «Kyiv Dictionary»:

– Англійсько-український словник;

– Латинсько-український словник;

– Український правописний словник;

– Англійський правописний словник.

Сфери захоплень: англійська мова та лексикографія, класичні мови, художній переклад фільмів, побудова зв’язків із громадськістю та комунікація в соціальних мережах, активний відпочинок.

Інші автори

Активну участь в укладанні словників раніше брали: Хомкович М. В. (французько-український словник, французький правописний словник), Гриценяк С. О. (французько-український словник, французький правописний словник, латинсько-український словник), Роїк П. Д. (технічний функціонал словників, консультації в галузях математики, статистики, інформаційних технологій).

Принципи укладання словників

Новизна та індивідуальний підхід. Усі словники компанії «Kyiv Dictionary» ми створюємо «із чистого аркуша». Це означає, що від самого початку в словниках не було нічого: весь матеріал укладачі вибудовують поступово, опрацьовуючи кожну окрему словникову одиницю. Для створення однієї статті може бути використано 100 джерел і більше. Такий підхід вимагає значних часових витрат, однак лише він дозволяє досягти цілком нової для сучасної української лексикографії якості.

Використання достовірних джерел. Ми не використовуємо як джерела жодні наявні іншомовно-українські словники, які пересичені плагіатом, неякісними та автоматично згенерованими перекладами. Також ми не послуговуємося жодними «соціальними» словниками та енциклопедіями, наповнюваними користувачами. Для укладання видань «Kyiv Dictionary» ми користуємося лише тими джерелами, які мають усі формальні атрибути академічності та на практиці засвідчили свою високу якість.

Розвиток у реальному часі. Ми прагнемо створювати докорінно нові за своєю якістю словники, що відрізнятимуться від доступних в Україні «разових» видань без традицій. Для цього потрібні роки копіткої праці. Весь цей шлях ми хочемо пройти разом з нашими користувачами, що стануть частинкою нашого бренду та нашої корпоративної філософії. Тому за процесом створення всіх видань «Kyiv Dictionary» ви можете стежити в режимі реального часу. На головній сторінці сайту завжди можна переглянути оновлювану стрічку опрацьованих статей. Якщо ви не знайшли певного перекладу в словнику, це значить, що ми ще не опрацювали відповідного слова, однак ми обов’язково зробимо це невдовзі.

Якість і повнота. Усі статті ми створюємо з глибинним опрацьовуванням як базової лексики, так і спеціальної термінології. Окремі словникові статті ми надаємо не лише до кожної лексеми, а й до кожного словосполучення та фрази, завдяки чому спрощується сприйняття відповідної інформації та забезпечується високий рівень реферативної зручності видань. Усі статті містять примітки, пояснення та супутню інформацію, що якнайкраще розкривають зміст відповідної реєстрової одиниці.

Орієнтація на довгострокову перспективу. Оскільки наші словники розвиваються щодня й щогодини, ми виробляємо відповідну структуру, яка дозволить послідовно збагачувати наше надбання впродовж років і десятиліть.

Наші видання

 1. Приймак Д. М., Томіленко О. В. Мовна консультація. Київ : Київський словник, 2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/linguistic-advice/.

 2. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Англійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/english-ukrainian.

 3. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Італійсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/italian-ukrainian.

 4. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Французько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2019. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/french-ukrainian.

 5. Ковальчук З. Ю., Томіленко О. В., Приймак Д. М. та ін. Kyiv Dictionary. Латинсько-український словник. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/dictionary/latin-ukrainian.

 6. Приймак Д. М., Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. та ін. Kyiv Dictionary. Правописний словник української мови. Київ : Київський словник, 2016–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/ukrainian/.

 7. Ковальчук З. Ю., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник англійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/english/.

 8. Томіленко О. В., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник італійської мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/italian/.

 9. Хомкович М. В., Гриценяк С. О., Приймак Д. М. Kyiv Dictionary. Правописний словник французької мови. Київ : Київський словник, 2017–2020. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/words/conjugation/french/.

Liste des abréviations

A

abusif = Abusif

acoust. = Acoustique, ingénierie du son et enregistrement sonore

aéron. = Aéronautique

aff. antiq. = Affaires antiquaires

affaires = Affaires (business)

afr. = Régionalismes africains

Afrique de l'Est = Afrique de l'Est

Afrique du Sud = Afrique du Sud

agrammat. = Agrammatical

agric. = Agriculture

agroalim. = Secteur agroalimentaire

algèbre = Algèbre

alpinisme = Alpinisme

amén. pays. = Aménagement paysager

amér. = Anglais américain

anat. = Anatomie

Ancône = Régionalismes d'Ancône

angl. de l'Asie du Sud = Anglais de l'Asie du Sud

angl. des Caraïbes = Anglais des Caraïbes

angl. des Philippines = Anglais des Philippines

Angl. du Nord = Angleterre du Nord

angl. du Sri Lanka = Anglais du Sri Lanka

angl. malaisien = Anglais malaisien

Angleterre = Angleterre

Angleterre du Sud-Ouest = Angleterre du Sud-Ouest

anglicanisme = Anglicanisme

anglicisme = Anglicismes

Ant. fr. = Antilles françaises

anthropol. = Anthropologie

apiculture = Apiculture

appr. = Approuvant

arab. = Arabismes

arch. = Archaïsmes

archéol. = Archéologie

archit. = Architecture

argot = Argot

argot de prison = Argot de prison

argot mil. = Argot militaire

argot rimant = Argot rimant

armes = Armes

art = Art

arts martiaux = Arts martiaux

arts vis. = Arts visuels

assur. = Assurance

astron. = Astronomie et astronautique

attachant = Mots attachants

augment = Augmentatif

Australie = Australie

automob. = Industrie automobile

Autriche = Autriche

aviation = Aviation

avicult. = Aviculture

aviron = Aviron


B

bactér. = Bactériologie

badminton = Badminton

ballet = Ballet

ballist. = Ballistique

banc. = Secteur bancaire

bandes dessin. = Bandes dessinées

Bari = Régionalismes de Bari

base-ball = Base-ball

basket. = Basketball

belge = Régionalismes belges

Bible = Bible

bibliothéconomie = Bibliothéconomie

bijout. = Bijouterie

billard = Billard

biochim. = Biochimie

biol. = Biologie

bion. = Bionique

biophys. = Biophysique

biotechn. = Biotechnologies

bois = Filière bois et industrie papetière

bot. = Botanique

bowling = Bowling

boxe = Boxe

breton = Régionalismes bretons

bridge = Bridge

brit. = Anglais britannique

broderie = Broderie

bureaucr. = Langage bureaucratique


C

Canada = Canada

catholicisme = Catholicisme

céramique = Céramique

chasse = Chasse

chem. de fer = Chemins de fer

chim. = Chimie

chirurgie = Chirurgie

chorégr. = Chorégraphie

christ. = Christianisme

ciném. = Cinématographie

cirque = Cirque

climat. = Climatologie

collectif = Collectif

comm. = Commerce

compt. = Comptabilité et audit

const. méc. = Industrie des constructions mécaniques

constr. = Construction

constr. nav. = Construction navale

cosmét. = Cosmétologie

courses hippiques = Courses hippiques

couture = Couture

craps = Craps

cricket = Cricket

cristal. = Cristallographie

culin. = Art culinaire

cyclisme = Cyclisme

cynologie = Cynologie


D

dames = Dames

démodé = Démodé

démogr. = Démographie

désappr. = Désapprouvant

dial. = Mots dialectaux

dial. du Royaume Uni du Sud = Mots dialectaux du Royaume Uni du Sud

didact. = Didactique

dimin. = Diminutifs

divert. = Divertissements

droit = Droit

droit canon = Droit canon

droit civil = Droit civil

droit féodal = Droit féodal

droit int. = Droit international

droit mar. = Droit maritime

droit pénal = Droit pénal


E

ecclés. = Ecclésiastique

embryol. = Embryology

empr. du franç. = Mots empruntés du français

empr. du latin = Mots empruntés du latin

entom. = Entomologie

escrime = Escrime

espagn. = Mots empruntés de l’espagnol

ethnol. = Ethnologie

euphém. = Euphémique

extr. de sel = Extraction de sel


É

échecs = Échecs

écol. = Codicologie

écon. = Économie

économétrie = Économétrie

Écosse = Écosse

écrit = Langage écrit

éduc. = Éducation

électrochim. = Électrochimie

électron. = Électronique

élev. de chevaux = Élevage de chevaux

élevage = Élevage

én. él. = Énergie électrique

énerg. électr. = Énergie électrique

équitation = Équitation

érot. = Érotique

ésot. = Ésotérisme et astrologie

ét. cult. = Études culturelles

États-Unis de l'Ouest = États-Unis de l'Ouest

États-Unis du Nord = États-Unis du Nord

États-Unis du Sud = États-Unis du Sud


F

fam. = Familier

fig. = Sens figuré (métaphorique)

fin. = Finances

folk. = Folklorique

fonderie = Fonderie

foot. amér. = Football américain

footb. = Football

forex = Forex

formel = Formel

fortif. = Fortifications

franç. du Maghreb = Français du Maghreb

France du Nord = France du Nord

France du Sud = France du Sud

Frioul = Régionalismes du Frioul


G

génér. = Thématique générale

génét. = Génétique et génie génétique

géodésie = Géodésie

géogr. = Géographie

géol. = Géologie

géom. = Géométrie

géophys. = Géophysique

gestion = Gestion (management)

golf = Golf

gramm. = Grammaire

gros = Gros mots

grossier = Grossier

gymnastique = Gymnastique

gynécologie = Gynécologie


H

hérald. = Héraldique

hist. = Histoire

histologie = Histologie

hockey sur gazon = Hockey sur gazon

hockey sur glace = Hockey sur glace

hôtell. = Hôtellerie

humor. = Humoristique

hydrodynamique = Hydrodynamique

hyperb. = Hyperbolisé


I

immob. = Immobilier

immun. = Immunologie

imprim. = Imprimerie

ind. = Industrie

ind. chim. = Industrie chimique

ind. lég. = Industrie légère et textile

ind. min. = Industrie minière

Inde = Inde

Inde de l'Ouest = Inde de l’Ouest

infant. = Mots infantiles

ing. rout. = Ingénierie routière

ingén. chim. = Ingénierie chimique

intens. = Intensifiant

Internet = Internet

Irlande = Irlande

Irlande du Nord = Irlande du Nord

iron. = Ironique

IT = Technologies de l’information et logiciels

It. centr. = Italie centrale

Italie du Nord = Italie du Nord

Italie du Sud = Italie du Sud


J

jard. = Jardinage

jeux = Jeux

jeux de cartes = Jeux de cartes

jeux de has. = Jeux de hasard et paris

jeux vidéo = Jeux vidéo

journ. = Journalisme

judo = Judo


L

lacrosse = Lacrosse

ling. = Linguistique

litt. = Littéraire

littérature = Littérature

loc. = Locutions

logique = Logique

logist. = Logistique

lorrain = Lorrain

lutte = Lutte

Luxembourg = Luxembourg

lyonnais = Lyonnais


M

maniéré = Maniéré

mar. de guerre = Marine de guerre

marit. = Maritime

marketing = Marketing et publicité

marxisme = Marxisme

math. = Mathématiques

méc. = Mécanique

méd. = Médecine

métal. = métallurgie

météor. = Météorologie

métrique = Métrique

métrol. = Métrologie

meubles = Meubles

microbiol. = Microbiologie

microél. = Microélectronique

microscopie = Microscopie

Midland amér. = Midland américain

Midland du Sud = Midland du Sud

Midlands angl. = Midlands anglais

mil. = Militaire

Milan = Régionalismes de Milan

minéral. = Minéralogie

mode = Industrie de la mode

mus. = Musique

mycol. = Mycologie

myth. = Mythologie

mythol. grecque = Mythologie grecque


N

nanotechn. = Nanotechnologies

nat. artist. = Natation artistique

natation = Natation

nom vulgaire = Noms vulgaires (oiseaux, plantes, etc.)

non-stand. = Non-standard

Nouv.-Cal. = Nouvelle-Calédonie

numism. = Numismatique

NZ = Nouvelle-Zélande


O

océanogr. = Océanographie

odont. = Odontologie (médecine dentaire)

offensif = Offensif

optique = Optique

ordin. = Ordinateurs et matériel informatique

ornith. = Ornithologie


P

paléont. = Paléontologie

parachut. = Parachutisme

parf. = Parfumerie

parlé = Langage parlé

patin. artist. = Patinage artistique

Pays de Galles = Pays de Galles

pêche et pisc. = Pêche et pisciculture

pédag. = Pédagogie

péjor. = Péjoratif

pétr. et gaz = Pétrole et gaz

pharm. = Pharmaceutique et pharmacologie

philos. = Philosophie

phonét. = Phonétique

photo = Photographie

phys. = Physique

phys. nucl. = Physique nucléaire

physiol. = Physiologie

phytopath. = Phytopathologie

Piémont = Régionalismes du Piémont

Pise = Régionalismes de Pise

pléonast. = Pléonastique

poét. = Poétique

poker = Poker

polit. = Politique et science politique

polo = Polo

pop. = Populaire

Pouilles = Régionalismes des Pouilles

presse = Presse

production = Production

prosodie = Prosodie

prov. = Proverbes

psychanalyse = Psychanalyse

psychiatrie = Psychiatrie

psychol. = Psychologie

puzzles = Puzzles

pyrotechnie = Pyrotechnie


Q

québéc. = québécois


R

radio = Radio

rare = Rare

régional = Régional

rel. int. = Relations internationales

relig. = Religion

renforcé = Renforcé

restaur. = Restauration

rhétorique = Rhétorique

robot. = Robotique

Rome = Régionalismes romains

Royaume Uni du Nord = Royaume Uni du Nord

rugby = Rugby

rural = Rural


S

Savoie = Savoie

sc. chrét. = Science chrétienne

science = Science

science-fiction = Science-fiction

scolast. = Scolastique

sculpt. = Sculpture

sériculture = Sériculture

Sienne = Régionalismes de Sienne

ski = Ski

ski alpin = Ski alpin

ski naut. = Ski nautique

snooker = Snooker

soc. = Sociologie

solennel = Solennel

sonnerie = Sonnerie

sport = Sport

sport autom. = Sport automobile

squash = Squash

stat. = Statistique

Suisse = Suisse

sylv. = Sylviculture


T

tabac = Industrie du tabac

tabou = Tabou

tech. = Technique

télécom. = Télécommunications

télév. = Télévision

tennis = Tennis

textol. = Textologie

théâtre = Théâtre

tir à l'arc = Tir à l'arc

topogr. = Topographie

topol. = Topologie

toscan = Régionalismes toscans

tour. = Tourisme

tr. = transitive

transcarp. = Mots dialectaux de Transcarpatie

transp. = Transport

tricotage = Tricotage


U

urban. = Urbanologie


V

val. mob. = Valeurs mobilières

Venise = Régionalismes de Venise

vét. = Médecine vétérinaire

vieilli = Vieilli

virologie = Virologie

vitic. = Viticulture et vinification

voile = Voile

volcan. = Volcanologie

volley-ball = Volley-ball

vulg. = Vulgaire


W

Wallonie = Wallonie

whist = Whist


Z

zool. = Zoologie


S'il vous plaît, désactivez votre bloqueur de publicités

Les dictionnaires et les autres matériels sur "Kyiv Dictionary" sont disponibles gratuitement aux utilisateurs, pourtant l'existence du site exige des ressources considérables. Vous pouvez nous soutenir juste par permettant les publicités sur notre site.