Словосполучення (звороти), що містять слово «your» у категорії «іронічне значення»
in your dreams
помрій  (вживається, щоб сказати, що щось не відбудеться)