Словосполучення (звороти), що містять слово «volete» у категорії «загальна лексика»
- Come sta tua figlia? ‒ Vuole sposare un imbroglione che viene da una famiglia di trafficanti.
- Як твоя дочка? ‒ Хоче вийти за якогось шахрая з сім’ї торгашів.
a mio (a tuo ecc.) volere
на свій розсуд
a mio (a tuo ecc.) volere
на свою думку (волю)
a mio (a tuo ecc.) volere
як мені (тобі тощо) здається краще
a volere che
для того щоб
a volere che
що́би
a volere che
щоб
Allora, mi vuoi mollare?
То ти хочеш мене покинути?
Andiamo... A chi vuoi darla a bere? ("Treccani")
Та ну... Кому ти москаля підвозиш?
ce n’è voluto
але ж і складно було...
Che ci vuole?
Що треба? (коли хочуть показати простоту, з якою можна виконати дію)
che cosa vuoi che ti dica (volete che vi dica)
що тут скажеш...
che cosa vuoi che ti dica (volete che vi dica)
що я можу сказати...
Che lavoro vorresti fare da grande?
Ким би ти хотів працювати, коли виростеш?
che vuoi (che vuole, che volete)
що тут скажеш...
che vuoi (che vuole, che volete)
що я можу сказати...
Che vuoi, è il suo carattere ("Il Nuovo De Mauro").
Що тут скажеш, такий уже в нього характер.
Chiamami alle dieci domani, voglio fare un giorno di riposo.
Розбуди мене завтра о десятій, я хочу влаштувати собі день відпочинку.
Ci sono cose di cui vuoi dimenticarti.
Є речі, про які волієш забути.
ci vuole il suo tempo
вимагає терпіння  (що)
ci vuole il suo tempo
забарни́й
ci vuole il suo tempo
зага́йний
Ciao Carlo! Vorrei presentarti le mie amiche.
Привіт, Карло! Я б хотіла представити тобі моїх подруг.
Cioè, quello che volevo dire è che a me non sembra di aver fatto dei gran compromessi ("Garzanti").
Отже, що я хотів сказати... мені не здається, що я пішов на великі поступки.
Con questo freddo ho voglia di restare a letto tutto il giorno.
У таку холоднечу мені хочеться залишатися в ліжку весь день.
Cosa vuoi ancora da me?
Чого ти ще від мене хочеш?
di mio (di tuo ecc.) volere
з доброї волі
di mio (di tuo ecc.) volere
із своєї (власної) волі
di mio (di tuo ecc.) volere
по волі
di mio (di tuo ecc.) volere
по своїй (власній) волі
di mio (di tuo ecc.) volere
самохі́ттю
di mio (di tuo ecc.) volere
самохі́ть
di mio (di tuo ecc.) volere
своєю волею
di mio (di tuo ecc.) volere
[своєю] охотою
Di queste frasi non voglio più sentirne! ("Lo Zingarelli")
Щоб я більше цього не чув!
Dove vuoi riuscire con queste parole?
Чого ти хочеш досягти цими словами?
È la ragazza che ci vuole per lui ("Il Nuovo De Mauro").
Це та дівчина, яка йому підходить.
È un problema privato, non ne voglio parlare.
Це особиста проблема, я не хочу про неї говорити.
fare qc di buon volere
зробити (що) з доброї волі
Fra due giorni lo voglio qui vivo o morto.
За два дні він мусить бути тут, живий чи мертвий.
Giovanni mi voleva ingannare, però non ho abboccato.
Джованні хотів мене обдурити, але я не спіймався на гачок.
il buon volere
добра воля
il buon volere
добра хіть
Il cane non voleva tacere ("Lo Zingarelli").
Пес не мав наміру замовкати.
Il destino ha voluto così.
Так порядила доля.
il non volere
небажа́ння (с.)
In questa stanza ci vorrebbe un bel tappeto ("Il Nuovo De Mauro").
У цій кімнаті було б добре постелити гарний килим.
La legge vuole così.
Цього вимагає закон.
La leggenda vuole che Roma sia stata fondata da Romolo e Remo ("Il Nuovo De Mauro").
Згідно з легендою, Рим заснували Ромул і Рем.
La mattina era piena di sole e mi è venuta la voglia di uscire dalla casa.
Ранок був дуже сонячним, і в мене виникло бажання вийти надвір.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.