Словосполучення (звороти), що містять слово «tutt» у категорії «переносне значення»
a tutto campo
без обмежень
a tutto campo
в усіх напрямках
a tutto campo
ві́льно
a tutto tondo
вира́зно
a tutto tondo
виче́рпний
a tutto tondo
виче́рпно
a tutto tondo
всебі́чний
a tutto tondo
всебі́чно
a tutto tondo
всесторо́нній
a tutto tondo
гли́боко
a tutto tondo
глибо́кий
a tutto tondo
ґрунто́вний
a tutto tondo
ґрунто́вно
a tutto tondo
дета́льний
a tutto tondo
дета́льно
a tutto tondo
докла́дний
a tutto tondo
докла́дно
a tutto tondo
переко́нливо
a tutto tondo
по́вний  (коротка форма: по́вен)
a tutto tondo
розго́рнений
a tutto tondo
розго́рнутий
a tutto vapore
на повну (на всю) пару
a tutto vapore
повним ходом
a tutto vapore
щоду́ху
esser tutto in acqua
обливатися потом
esser tutto in acqua
піт заливає  (кого)
esser tutto in acqua
піт очі заливає  (кому)
esser tutto in acqua
сильно пітніти
fare acqua da tutte le parti
купи не триматися
fare acqua da tutte le parti
переживати важкі часи
fare di tutti
ризикувати життям
fare di tutti
ризикувати усім
tutto fuoco
гаря́чий
tutto fuoco
гарячкови́тий
tutto fuoco
запальни́й
tutto fuoco
палки́й
tutto fuoco
пори́вчастий
tutto fuoco
такий, як вогонь
tutto pepe
з перцем