Словосполучення (звороти), що містять слово «tutt» у категорії «загальна лексика»
a tutta forza
на всю (повну) потужність
a tutta prima
на початку
a tutta prima
спе́ршу
a tutta prima
споча́тку
a tutta velocità
на повній швидкості
a tutte le ore
в будь-який час
a tutte le ore
за́вжди́
a tutto andare
повним ходом
a tutto servizio
на умовах виконання всієї хатньої роботи
a tutto servizio
на умовах виконання різних службових обов’язків
a tutto servizio
на умовах повного робочого часу
a tutt’oggi
аж досі
a tutt’oggi
до сьогодні
a tutt’oggi
до цього часу
a tutt’oggi
дони́ні
a tutt’oggi
дотепе́р
a tutt’oggi
по цей день
a tutt’oggi
пони́ні
Abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo potuto.
Ми зробили все, що могли.
Anche dopo tutti gli eventi tragici ha conservato il suo ottimismo.
Навіть після всіх трагічних подій він не втратив оптимізму.
andare tutto in sudore
рясно пітніти
appartamento con tutti i comodi
квартира з усіма зручностями
avvocato di tutti i miserabili
заступник усіх нужденних
Bisognerà pure che gli diciamo tutto.
Нам треба буде неодмінно йому все сказати.
Buonasera a tutti.
Добрий вечір усім.
Capirai tutto quando sarai più grande.
Ти все зрозумієш, коли станеш дорослим.
Cerco sempre di spiegare tutto con le parole semplici, ma gli studenti non mi seguono.
Я завжди намагаюся пояснювати все простими словами, але студенти мене не слухають.
Con questo freddo ho voglia di restare a letto tutto il giorno.
У таку холоднечу мені хочеться залишатися в ліжку весь день.
Con tutti i suoi problemi, la Parma vinse.
Попри всі свої негаразди, "Парма" перемогла.
con tutto che
дарма що
con tutto che
незважаючи на те що
con tutto che
неха́й
con tutto che
попри те що
con tutto che
хай
con tutto che
хоч
con tutto che
хоча́
con tutto ciò
незважаючи на це
con [tutto] comodo
спокі́йно
Con tutto il suo coraggio, si è spaventato di un’ombra.
Незважаючи на всю свою сміливість, він злякався тіні.
con [tutto] quel che segue
використовується для позначення вже відомої частини вислову:
con tutto questo
незважаючи на це
Conservo tutti i piccoli regaletti che mi hanno fatto i bambini.
Я зберігаю всі маленькі подарунки, які мені зробили діти.
correre (scappare) a tutta birra
бігти (втікати) щодуху (що є духу, скільки духу, чимдуж, на всі заставки)
credersi dappiù di tutti
уважати себе кращим за всіх
da per tutto
всю́ди
da per tutto
круго́м
da per tutto
повсю́ди
da per tutto
повсю́дно
da per tutto
скрізь
da per tutto
усю́ди