Словосполучення (звороти), що містять слово «this» у категорії «загальна лексика»
- Are you saying I’m fat? ‒ All I’m saying is that this dress looks bad on you.
- Ти хочеш сказати, що я товста? ‒ Я всього лише кажу, що ця сукня тобі не личить.
A girl should not behave like this.
Дівчинці не годиться так поводитися.
add (added) to this
на додачу (додаток) до цього
All told, he took this exam three times.
Загалом він складав цей іспит тричі.
Alongside this movement you have to jump.
Одночасно з цим рухом вам потрібно стрибати.
Another police officer has been injured as fighting continued this morning. (’Collins Dictionary’)
Ще одного поліціянта поранено в зіткненнях, які поновилися сьогодні зранку.
At no time did we get this message.
Ми ніколи не отримували це повідомлення.
at this
відта́к
at this
пото́му
at this
тоді́
be not long for this world
жити недовго
Can you open this damn window? I will choke here!
Ти можеш відкрити це кляте вікно? Я задихнусь тут!
Come, come, darling, this will never happen.
Ну-ну, дорогенька, цього ніколи не станеться.
depart this life
вмира́ти
Do you think we can get this past censors?
Гадаєш, нам вдасться отримати затвердження цензорів?
Don’t be so damn stupid! I have already told you this rule three times!
Не будь таким дурним! Я розказала тобі вже це правило тричі!
don’t make much of this fact
не приділяйте цьому факту так багато уваги
Don’t you ever talk to me like this!
Більше ніколи не говори до мене так!
Ella humiliates me once too often! She’s going to regret this!
Елла надто часто принижує мене! Вона пошкодує про це!
Everybody will enter this room without distinction of one’s age and sex.
Усі зайдуть до цієї кімнати, незалежно від віку та статі.
For all its faults we love this house.
Не зважаючи на недоліки, ми любимо цей дім.
For all its shortcomings, this is the best plan for today.
Попри всі недоліки, на сьогодні це найкращий план.
For this salad you have to cut cucumbers small.
Для цього салату потрібно дрібно нарізати огірки.
For this single reason alone I will hire you.
Тільки через цю єдину причину я найму вас.
From my point of view, this situation is awful.
На мій погляд, це жахлива ситуація.
get hold of this for a minute, please
потримай це хвилинку, будь ласка
Give me a test run, and I will show you that I am the best for this work.
Дайте мені пробний тест, і я покажу вам, що я найкращий для цієї роботи.
he had his bellyful of this service
він був по горло ситий від цього сервісу
He is just made for this job!
Він просто створений для цієї роботи!
He went like this with his arm.
Він зробив такий рух рукою.
Hi, this is Paul. Can I talk to Alice?
Привіт, це Пол. Я можу поговорити з Еліс?
How about this suit? ‒ This one is better than that.
Як щодо цього костюма? ‒ Цей кращий за той.
How do you write this hieroglyph?
Як пишеться цей ієрогліф?
How many exams do you have to take yet? ‒ This is the last but one.
Скільки іспитів тобі ще треба скласти? ‒ Це вже передостанній.
How much money do you have to live on this month?
Скільки грошей ти маєш на прожиття цього місяця?
However you finish it, I need this translation done by Monday.
Хай як ти його закінчиш, цей переклад потрібен мені до понеділка.
I am forbidden to enter this room.
Мені заборонено заходити у цю кімнату.
I am interested in performing this task.
Я зацікавлена у виконанні цього завдання.
I am just amazed! How could she have fallen for this moron?
Я просто приголомшена! Як вона могла закохатися в цього дурня?
I am not about to sign this.
Я цього не підписуватиму.
I am not at home in this new class.
Я почуваю себе не в своїй тарілці у цьому новому класі.
I am not quite sure how to phrase this question correctly.
Я не зовсім впевнений, як поставити це питання правильно.
I am sure this job is right up my alley.
Я впевнена, що ця робота ‒ це саме те, що мені потрібно.
I am sure this sign points in the wrong direction.
Я впевнена, що цей знак показує неправильний напрям.
I am unable to get this work done.
Я не можу завершити цю роботу.
I am used to this flat, although I wouldn’t mind moving to another one.
Я звик до цієї квартири, але був би не проти переїхати до іншої.
I bought this jacket for 50 dollars.
Я купив цей піджак за 50 доларів.
I can see nothing on this picture.
Я нічого не бачу на цій картинці.
I cannot but laugh about this situation.
Можу лише посміятися з цієї ситуації.
I can’t afford buying a skirt this expensive.
Я не можу дозволити собі настільки дорогої спідниці.