Словосполучення (звороти), що містять слово «s» у категорії «південно-африканські діалектизми»