Словосполучення (звороти), що містять слово «s» у категорії «військово-оборонна галузь»