Словосполучення (звороти), що містять слово «primo» у категорії «загальна лексика»
a prima vista
з першого погляду
a prima vista
на перший погляд
a tutta prima
на початку
a tutta prima
спе́ршу
a tutta prima
споча́тку
Abbiamo passato il primo capitolo del Suo libro. Penso che possiamo pubblicarlo l’anno prossimo.
Ми переглянули перший розділ Вашої книги. Думаю, ми зможемо видати її наступного року.
ai primi del mese
у перших числах місяця
ai primi del mese
у перші дні місяця
al primo momento
в першу мить
al primo momento
відра́зу
al primo momento
спе́ршу
al primo momento
споча́тку
alla prima
відра́зу
alla prima
зараз же
alla prima
миттє́во
alla prima
одра́зу
alla prima occasione
з першою нагодою
alla prima occasione
при першій нагоді
amore a prima vista
кохання з першого погляду
Arriveremo prima di voi.
Ми приїдемо раніше за вас.
Bisogna riflettere prima di parlare.
Перш ніж говорити, слід думати.
Chiudi la camicia prima di uscire.
Застібни сорочку, перш ніж виходити.
dal primo all’ultimo momento
з (від) самого початку (почину)
dal primo all’ultimo momento
увесь час
dalla prima all’ultima parola
від початку до кінця
dalla prima all’ultima parola
з першого до останнього слова
dalla prima pagina all’ultima
від першої до останньої сторінки
dalla prima pagina all’ultima
від початку до кінця
di prima mano
невжи́ваний
di prima mano
нови́й
di prima mano
отриманий безпосередньо
di prima mano
[отриманий] з перших джерел
di prima mano
[отриманий] з першої руки
di prima mattina
ра́но-вра́нці
di prima qualità
найвищої якості
di prima qualità
першого сорту
di prima scelta
найвищої якості
di prima scelta
першого сорту
di prima sera
надве́чір
di prima sera
надвечори́
di prima sera
перед вечір
di prima sera
проти вечора
di prima sera
у вечірньому прузі
di primo grado
першого рівня
di primo piano
дуже важливий
di primo piano
першоря́дний
diamante di prima acqua
діамант найвищої (найліпшої, найкращої) чистоти
diamante di prima acqua
щирісінький діамант
Dunque, come dicevo prima...
Отже, як я вже казав раніше...
È stato il primo ad aiutarmi.
Він був перший, хто мені допоміг.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.