Словосполучення (звороти), що містять слово «passi» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
passare di (questa, presente) vita
спочити навіки  ([уроч.])
passare di (questa, presente) vita
спустити дух
passare di (questa, presente) vita
ступити в Божу путь
passare di (questa, presente) vita
уме́рти
passare di testa
забува́тися
passare di testa
не пригадуватися
passare il limite
перебо́рщувати
passare il limite
перевищувати міру
passare il limite
перейти межу
passare il Rubicone
перейти Рубікон
passare il segno
перебо́рщувати
passare il segno
перевищувати міру
passare il segno
перейти межу
passare in rassegna
аналізува́ти (що)
passare in rassegna
дослі́джувати (що)
passare in rassegna
розгляда́ти (що)
passare in rivista
аналізува́ти (що)
passare in rivista
дослі́джувати (що)
passare in rivista
розгляда́ти (що)
passare in seconda linea
відходити на другий план
passare in seconda linea
поступатися назад
passare la palla
давати комусь складне завдання чи доручення
passare l’anima
брати (хапати, щипати) за душу (за серце)  (кого)
passare l’anima
доходити (дійти) до серця (до душі, до живого і т. ін.)  (кому)
passare l’anima
звору́шувати
passare l’anima
пройма́ти
passare l’anima
проймати душу (серце)  (чию / чиє)
passare l’anima
розчу́лювати
passare l’anima
торкати серце  (чиє)
passare nel numero dei più
визіхнути (визівнути) духа
passare nel numero dei più
витягти (витягнути, протягнути, відкинути і т. ін.) ноги
passare nel numero dei più
віддавати (віддати) богові (богу) душу
passare nel numero dei più
відійти у вічність (у довічний сон)  ([уроч.])
passare nel numero dei più
відійти у небуття  ([уроч.])
passare nel numero dei più
відійти́
passare nel numero dei più
вме́рти
passare nel numero dei più
до свого берега причалити  ([заст.])
passare nel numero dei più
дуба дати (врізати)
passare nel numero dei più
дутеля з’їсти (із’їсти)
passare nel numero dei più
задерти ноги
passare nel numero dei più
зажити смерті
passare nel numero dei più
закрити (заплющити, замкнути і т. ін.) очі
passare nel numero dei più
заснути навіки (довіку, вічним сном)  ([уроч.])
passare nel numero dei più
лягти в землю (труну, домовину, гріб, яму, могилу)
passare nel numero dei più
лягти на лаву
passare nel numero dei più
не топтати [вже] рясту
passare nel numero dei più
переступити (піти, переставитися) на той світ
passare nel numero dei più
піти до Бога вівці пасти  ([жарт.])
passare nel numero dei più
піти з життя (в могилу, від нас)
passare nel numero dei più
піти (одійти) на спокій (до спокою)  ([уроч.])

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.