Словосполучення (звороти), що містять слово «out» у категорії «британська англійська»
be out of (have gone out with) the ark
бути дуже старомодним
be/get togged up/out
наряджа́тися
day out
поїздка на один день
get no change out of
нічого не добитися  (від кого; про інформацію чи щось бажане)
get out of bed on the wrong side
бути не в гуморі
get out of bed on the wrong side
встати лівою ногою
get out of bed on the wrong side
встати на ліву ногу
get out of bed on the wrong side
встати не на ту ногу (не тією ногою)
get ten out of ten [for sth]
отримувати найкращу оцінку  (за що; вживається, щоб похвалити когось у школі)
get-out
засіб уникнення чогось
get-out clause
лазі́вка (ж.)  (речення в контракті, договорі тощо, що дозволяє стороні звільнитися від усіх або декількох зобов'язань)
get/pull one’s finger out
переставати гаяти час (або сумніватися) і починати діяти
have a night on the tiles/be out on the tiles
гуляти (веселитися) допізна
laugh sb/sth out of court
висмі́ювати (кого, що)
lay oneself out to do sth
докладати зусиль, щоб зробити щось
leave out
перестава́ти (що)
make a meal [out] of
виконувати [що], докладаючи надто багато зусиль, які не потребуються
make a meal [out] of
ї́сти  (що)
open out
ставати менш сором’язливим
pass out
завершувати початковий етап навчання у збройних силах
push the boat out
сипати грошима собі на втіху
spin out
еконо́мити
spin out
розтя́гувати (що)
take the piss out of sb
глузува́ти (з кого, над ким)
There’ll be blood on the carpet, when he finds out.
Може дійти до кровопролиття, коли він дізнається.
turn out
вичища́ти (шухляду)