Словосполучення (звороти), що містять слово «one» у категорії «евфемізми»