Словосполучення (звороти), що містять слово «non» у категорії «філософія»
l’essere e il non essere
буття і небуття
non io (m)
не-Я́ (с.)  (незм.) (у філософії Й. Ґ. Фіхте)