Словосполучення (звороти), що містять слово «mie» у категорії «переносне значення»