Словосполучення (звороти), що містять слово «metti» у категорії «загальна лексика»
- Dall’appartamento di Giovanni viene uno strano rumore. Lo puoi chiamare? ‒ Non ti preoccupare, sono gli operai che mettono il condizionatore.
- З квартири Джованні долинає дивний шум. Ти можеш йому подзвонити? ‒ Не турбуйся, це робітники встановлюють кондиціонер.
Al vedere il babbo, le figlie si sono messe a correre verso di lui.
Побачивши тата, дочки побігли до нього.
andare (mettersi) a tavola
сідати до столу (за стіл)
Ci metto poco ad uscire.
Я вже майже виходжу.
creare (mettere) intoppi (a qd)
завдавати труднощів (кому)
creare (mettere) intoppi (a qd)
ставити труднощі (кому)
creare (mettere) intoppi (a qd)
чинити труднощі (кому)
Ho finito di fare le pulizie e mi sono messo a letto.
Я закінчив прибирати в домі й ліг спати.
Ho messo le mie cose nella valigia.
Я поклав свої речі у валізу.
"I compagni di classe lo hanno messo in quarantena" ("Il nuovo De Mauro").
Його однокласники перестали з ним спілкуватися.
Il tempo si mette al bello.
Розпогоджується.
L’acqua ci mette tempo a bollire.
Вода довго не закипає.
L’espulsione di uno dei giocatori ha messo la squadra in difficoltà.
Вилучення одного з гравців поставило команду в складне положення.
messa a fuoco
наведення на різкість
messa a fuoco
фокусува́ння (с.)
messa a fuoco
чітке окреслення проблеми, питання тощо
messa a punto
нала́годжування (с.) (механізму тощо перед запуском)
messa a punto
уто́чнення (с.) (питання тощо)
messa bassa
богослужіння без співу
messa cantata
богослужіння зі співом
messa in atto
вті́лення (с.)
messa in atto
зді́йснення (с.)
messa in atto
реаліза́ція (ж.)
messa in atto
уті́лення (с.)
messa in marcia
за́пуск (ч.)
messa in marcia
пуск (ч.)
messa in moto
за́пуск (ч.)
messa in moto
пуск (ч.)
messa in opera
уведення до ладу (певної технічної системи тощо)
messa in piega
уклада́ння (с.) (волосся)
messa in scena
виста́ва (ж.)
messa in scena
виста́ва (ж.)
messa in scena
поста́ва (ж.)
messa in scena
постано́ва (ж.)
messa in scena
спекта́кль (ч.)
messa letta
богослужіння без співу
messa piana
богослужіння без співу
mettere a confronto
зіставля́ти (що)
mettere a confronto
порі́внювати (що)
mettere a conoscenza
доводити до відома (чийого)
mettere a conoscenza
інформува́ти (кого)
mettere a conoscenza
повідомля́ти (кого)
mettere a fuoco
наводити на різкість (що)
mettere a fuoco
фокусува́ти (що)
mettere a nuovo
змінювати для сучасного вжитку (що)
mettere a nuovo
оно́влювати (що)
mettere a nuovo
поно́влювати (що)
mettere a nuovo
робити сучаснішим (що)
mettere a posto
класти на місце (що)
mettere a posto
склада́ти (що)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.