Словосполучення (звороти), що містять слово «messa» у категорії «загальна лексика»
mettersi qc addosso
удяга́ти (що)
mettetevi comodi
влаштовуйтеся якомога зручніше
Metti da parte i problemi e vai a dormire.
Забудь про проблеми і йди спати.
Metti il libro là su.
Поклади книжку отуди.
Metti la pistola nella tasca, subito!
Засунь пістолет в кишеню, швидко!
Metti la tua chitarra da un’altra parte.
Постав свою гітару в іншому місці.
Metti nell’elenco anche il latte.
Додай до списку також молоко.
Mettiamo che vincerai tu. Cosa farai con tutti quei soldi?
Припустімо, що виграєш ти. Що ти робитимеш з тими всіма грошима?
Mi rimane solo da mettere lo specchio alla parete, e la stanza sarà pronta.
Мені лишилося тільки повісити дзеркало на стіну, і кімната буде готова.
Mio fratello piccolo si mette nei guai tutto il tempo.
Мій молодший брат постійно потрапляє в біду.
Mio nipote ha messo il primo dentino.
У мого внука виріс перший зубчик.
Non c’è troppa neve, mettiti quelle scarpe basse.
Снігу небагато, вдягни те низьке взуття.
Non mettere la tua vita con quella degli altri. Sarai solo deluso.
Не порівнюй своє життя з життям інших людей. Ти тільки розчаруєшся.
Non metto mai orecchini, perché poi mi fanno male gli orecchi.
Я ніколи не ношу сережок, бо потім у мене болять вуха.
Non so che calzoni mettere.
Я не знаю, які штани вдягнути.
Pare che il tempo si metta al bello.
Здається, надворі розпогоджується.
Questo ramo non metterà più foglie.
Ця гілка більше не пускатиме листя.
Questo ruscello mette nel lago.
Цей струмок впадає в озеро.
Qui mettono le due strade principali della regione.
Тут збігаються дві найважливіші дороги області.
ridurre (mettere) a zero uno strumento di misurazione
скинути на нуль показники вимірювального приладу
Se metto questa gonna, andrà bene con la giacca?
Якщо я вдягну цю спідницю, вона личитиме до піджака?
Sei il mio amico, quindi te lo metterò a metà prezzo.
Ти мій друг, тому тобі я його продам за половину ціни.
Si è messo a piovere.
Пішов дощ.
Si è messo in testa di mangiare solo la verdura.
Він вперто вирішив їсти тільки овочі.
Si mise vicino alla porta per poter uscire per primo.
Він сів неподалік від дверей, щоб мати змогу вийти першим.
stare/mettersi/tenere dalla parte di qd
бути на чиємусь боці
stare/mettersi/tenere dalla parte di qd
поділяти чиїсь думки, погляди тощо
tenere (mettere) a erba il bestiame
тримати худобу на паші
udire la messa
слухати месу

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.