Словосполучення (звороти), що містять слово «it» у категорії «американська англійська»
get at it
братися до роботи (за роботу)
get at it
приступа́ти
get it
розумі́ти
give it the old college try
намагатися з усіх сил
have it made in the shade
бути дуже багатим
have it made in the shade
мати безтурботне життя
hit it big
добитися успіху
How would you like to pay? ‒ I’ll charge it.
Чим Ви розрахуєтеся? ‒ Карткою.
If you think it’s OK, then fine by me.
Якщо ти вважаєш, що це нормально, то нехай.
It is pouring rain.
Дощ ллє як з відра.
It’s getting so that every time I suggest something he rejects it.
Дійшло до того, що щоразу, коли я щось пропоную, він відмовляє.
make it rain
влаштовувати дощ із грошей  (кидаючи їх на когось, найчастіше на стриптизерку, що танцює)
make it rain
сипати грішми [як половою] (сипати гроші, як полову)
make it rain
сипати (розкидатися) грішми (грошима)
make it rain
сіяти (пускати) гроші на вітер
make it rain
тринькати (розтринькувати) гроші
take it easy
бувай (бувайте)
when it rains, it pours
біда біду тягне
when it rains, it pours
біда за біду чіпляється
when it rains, it pours
біда лихо породила (родить), а біду ‒ чорт (чортова мати)
when it rains, it pours
біда ніколи одинцем не ходить: завжди в парі
when it rains, it pours
біда ніколи сама не ходить
when it rains, it pours
біда сама не ходить, але десять за собою водить
when it rains, it pours
біда та й за біду зачепилася
when it rains, it pours
до лиха та ще лихо
when it rains, it pours
одна біда не докучить, бо як одна заворушить, то за нею сотня рушить
when it rains, it pours
одна біда не ходить, а з дітками
when it rains, it pours
одна біда тягне за собою другу
when it rains, it pours
як одна біда йде, то й другую за собою веде