Словосполучення (звороти), що містять слово «it» у категорії «розмовна мова»
make it/things hot for
причиняти незручності/неприємності  (кому)
make no mistake [about it]
не сумнівайтесь (сумнівайся)
Mary, make it snappy, I’m not going to wait for you!
Мері, поспіши, я не збираюся чекати на тебе!
nail it
впо́ратися
nail it
справля́тися
nice work if you can get it
вживається, щоб сказати, що у когось легка та прибуткова робота, яку мовець був би не проти виконувати
not have any of it
відмо́вити
not have any of it
відмовля́тися
not have any of it
не хотіти
not if I can help it
ото ще
not if I can help it
ще чого
play it cool
тримати себе в руках
pour it on
натискати (натискувати, натиснути) на всі педалі
put it (oneself) about
вести розпусний спосіб життя
put it there
потиснімо руки
queen it
бундю́читися
queen it
пиндю́читися  ([розм.])
rub it in
тикати носом
rub sb’s nose in it
тикати носом (кого) (у минулі помилки тощо)
sb can’t get it into one’s [thick] skull
хтось ніяк не втовкмачить собі в голову  (щось просте)
She is lying again. Wouldn’t you know it?
Вона знову обманює! Чи ти не знав, що так буде?
She makes one million dollars a year for being photographed several times ‒ nice work if you can get it!
Вона заробляє мільйон доларів на рік за те, що її фотографують кілька разів ‒ класна робота, мені б таку!
sleep on it
відкладати рішення до ранку
Sometimes he says such things that it makes my eyes pop.
Він часом таке говорить, що у мене очі на лоба лізуть.
stick it to (sb)
кара́ти (кого)
stick it to (sb)
критикува́ти (кого)
stick one/it on (sb)
ударя́ти (кого)
strike it rich
швидко набити кишені
stuff it
уживається, щоб грубо сказати, що комусь байдуже чи хтось чогось не хоче
take it or leave it
або так, або ніяк
take it or leave it
вживається для того, щоб показати, що людині байдуже або щось не викликає у неї захоплення тощо
take it/things one day at a time
жити сьогоднішнім днем
take it/things one day at a time
не думати про те, що станеться у майбутньому
Thank you for teaching me. It’s nothing.
Спасибі за те, що вчите мене. Не варто подяки.
that does it!
[з мене] досить!
that ought to do it
вистачає
that ought to do it
до́сить
that ought to do it
доста́тньо
that ought to do it
майже все
that ought to do it
на цьому все
that should do it
вистачає
that should do it
до́сить
that should do it
доста́тньо
that should do it
майже все
that should do it
на цьому все
that will do it
вистачає
that will do it
до́сить
that will do it
доста́тньо
that will do it
майже все
that will do it
на цьому все