Словосполучення (звороти), що містять слово «is» у категорії «формальна лексика»
be in preparation
готува́тися
be joined in marriage/holy matrimony
бути одруженим
be lost at sea
тону́ти
be lost at sea
тонути в морі
be/make so bold (as to do sth)
насмілюватися/наважуватися робити щось зухвале
Her point of view concerning this problem is anathema to me.
Її думка щодо цієї проблеми цілком суперечить моїй.
how can it be otherwise?
а як інакше?
I beg of you
будь ласка
I beg to differ
не погоджуватися
I elected to work at home.
Я обрала працювати вдома.
I fail to see/understand
я не можу зрозуміти (уживається, коли людина роздратована чимось, чого не може зрозуміти чи прийняти)
I fear
боюся
I number you among my friends.
Я вважаю тебе своїм другом.
I think not
думаю, ні
I would be glad if
я був би (була б) рада, якби
I would be grateful if
я був би (була б) вкрай вдячним (вдячною), якби
I would be obliged [if]
я був би (була б) вкрай вдячним (вдячною) [якби]
if I may be so bold [as to ask]
насмілюся спитати
if I may/might say so
якщо можна так сказати
it cannot be otherwise
інакше й бути не може
may I remind you [that]
дозволь нагадати тобі