Словосполучення (звороти), що містять слово «is» у категорії «північноанглійські регіоналізми»