Словосполучення (звороти), що містять слово «go» у категорії «фразеологізми (крилаті вислови)»
all dressed up with nowhere to go
у повному параді, а йти-то більше нікуди
as if sth is going out of style
з неймовірною швидкістю
do/make/go the rounds
передаватися з уст в уста
from the word go
від самого початку
get (go / be) beyond a joke
ставати (бути) несхожим на жарти
go against the flow
плисти проти течії
go back on one’s word
не додержувати [свого] слова
go back on one’s word
не тримати слова
go back on one’s word
порушувати слово
go (be) under the knife
іти (лягати) під ніж
go down the aisle
виходити заміж
go down the aisle
іти до шлюбу (до вінця)
go down the aisle
одру́жуватися
go down the aisle
ставати (стати) під вінець
go down the aisle
стати на рушник(у)
go (drift) with the stream
плисти (пливти) за водою (за хвилею)
go (drift) with the stream
плисти (пливти) за течією
go for all the marbles
йти (піти) ва-банк
go hard with
завдавати неприємностей/клопоту  (кому)
go hot and cold
кидати (кинути) то в жар, то в холод
go in one ear and out the other
в одне вухо влетіло, в друге вилетіло
go it alone
діяти самостійно
go off on one
виходити із себе
go off the deep end
виходити з себе
go (or run) round in circles
повторювати(ся) знову і знову
go suck an egg!
відчепися від мене!
go through fire and water
був вовк в сіті і перед сіттю
go through fire and water
був і на коні, і під конем (на возі й під возом, в ступі й за ступою)
go through fire and water
був у бувальцях, знає, що кий, що палиця
go through fire and water
перейшов [вже] крізь сито і решето
go through fire and water
поспитав уже пня і колоди
go through fire and water
пройшов крізь вогонь і воду
go through fire and water
пройшов мідні труби і чортові зуби
go through fire and water
пройшов Рим і Крим
go through fire [and water]
проходити вогонь і воду
go to the dogs
на пси сходити (зійти, іти, піти тощо)
go to the ends of the earth
гори зрушувати (звертати, перевертати тощо)
go to/through hell and back
випити (ковтнути) горя
go with the flow
плисти за течією
go/run like the clappers
рухатися надзвичайно швидко
go/sell like hot cakes
добре продаватися
go/sell like hot cakes
іти нарозхват
make the world go around/round
бути надзвичайно важливим
not know whether one is coming or going
бути збитим з пантелику
not know whether one is coming or going
бути спантеличеним
run/go like clockwork
іти як годинник
run/go like clockwork
іти як з маслом
run/go like clockwork
іти як по маслу
work/go like a dream
іти (піти) як з маслом (по маслу)

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.