Словосполучення (звороти), що містять слово «for» у категорії «британська англійська»
Are they competing for the wooden spoon?
Вони змагаються за останнє місце?
are you eating for England, Ben?
ти їси за усіх родичів, Бене?
ask, cry etc. for the moon
просити про неможливе
be for the chop/get the chop
закриватися чи припиняти роботу [незабаром]
be for the chop/get the chop
[ймовірно] втрачати роботу або посаду
be unable to see the wood for the trees
за деревами [й] лісу не бачити (не видно)
cry for the moon
вимагати неможливого
do a favour for
робити послугу  (кому)
do sth for one’s country (or England etc.)
вживається, щоб сказати, що хтось робить щось з великим ентузіазмом, невтомно
for a start
для початку
for donkey’s years
протягом довгого часу
for ever
ві́чність (ж.) (уживається гіперболізовано)
for ever
за́вжди́
get ten out of ten [for sth]
отримувати найкращу оцінку  (за що; вживається, щоб похвалити когось у школі)
have a [good] head for heights
не боятися висоти
have sb’s guts for garters
показувати, де козам роги правлять (утинають)
have sb’s guts for garters
показувати, де раки зимують
hold a brief for
виступати на захист  (кого/чого)
hold a brief for
захища́ти  (кого/що)
horses for courses
хай кожен робить своє діло
it’s all right for sb
добре комусь
it’s all right for sb
щасли́вець (ч.)
it’s all right for sb
щасли́виця (ж.)
revise for an exam
готуватися до іспиту
room for manoeuvre
можливість змінити плани  (за потреби)
room for manoeuvre
свобода дій
something for the weekend
презервати́в (ч.)
the worse for drink
п’я́ний
there’s only one thing for it
існує лише один можливий хід подій
There’s room for two people in the back [of a car].
Задні сидіння машини вміщують двох людей.
We went for an Indian last night. It was extremely spicy.
Учора ввечері ми пішли з’їсти чогось індійського. Страва була неймовірно гостра.

Будь ласка, вимкніть ваш блокувальник реклами

Adblock logo Adblock logo Adblock logo

Словники та інші матеріали "Kyiv Dictionary" доступні для користувачів безоплатно, проте функціонування сайту вимагає значних ресурсів. Ви можете підтримати нас, просто дозволивши показ реклами у вашому браузері.